Onze jeugdklimschool doet mee met jeugd in touw, een project van het KBF om de jeugdwerking te verbeteren.

Onze charter kan je hier downloaden.

Voor het jaar 2022 behaalden we een bronze medaille. Voor 2023 streven we naar zilver!!

Inschrijven kan vanaf 12 jaar of je moet 12 jaar worden in het cursusjaar.

 • Kennismaking met rots
 • Basistechnieken rotsklimmen
 • Enkel naklimmen
 • Mogelijkheid om KVB1 examen af te leggen (naklimmen zaal)

In het eerste jaar leren we de deelnemers naklimmen op geëquipeerde rotsen. Dit zijn rotsen met vaste verankeringspunten.
Elk jaar bestaat uit 1 lesdag binnen aan de klimmuur te Hasselt, gevolgd door een 6-tal dagen outdoor (zaterdag of zondag), telkens op een ander Ardens rotsmassief. De klimschool sluit af met een klimweekend. In dat weekend wordt gekeken of de deelnemer alle technieken onder de knie heeft en kan overgaan naar het voorklimmersjaar. 's Avonds is er een gezellige barbecue voor iedereen. Zondag wordt er weer geklommen, om het klimjaar mooi af te sluiten.

In onze clubagenda vindt je de lesdagen en massieven terug.
Het klimmateriaal kan bij het begin van de klimschool geleend worden van de club (helm, gordel, HMS en afdaalapparaat). Het enige dat je nodig hebt is sportieve kledij. We vragen wel om in de loop van het klimseizoen eigen materiaal te kopen. Tijdens onze lessen indoor stellen we de verschillende soorten klimmateriaal voor. Dit zal je keuze vergemakkelijken wanneer je je eigen materiaal koopt. Indien je nu reeds materiaal wenst te kopen, vraag dan inlichtingen bij onze voorklimmers. Bij verschillende buitensportzaken, waaronder Kariboe, kan je ook van een stevige korting genieten.
We geven nog even mee dat tijdens de loop van het eerste jaar het klimvaardigheidsbewijs indoor toprope (KVB1) behaald kan worden.

 • Hier ligt de focus op leren veilig voorklimmen
 • Extra technieken, gebaseerd op het voorklimmen

Gedurende dit jaar leren we voorklimmen en leren we ook wat meer technieken aan. Na enkele dagen klimschool zullen we onder het toeziend oog van een begeleider zelfstandig kunnen voorklimmen en de correcte technieken toepassen.
We zullen ook zien dat er een onderscheid is tussen het sportklimmen en het alpinisme, maar we beperken ons nog steeds tot geëquipeerde massieven.
Vanaf het 2de jaar wordt er natuurlijk wel verwacht dat je je eigen klimmateriaal ter beschikking hebt.

Net als het eerste jaar wordt de voltallige klimschool afgesloten met een weekend, waar je kennis getest wordt en de afsluiting van het klimjaar gevierd wordt met een barbecue.

 • Voorbereiding op het examen KVB3 - geequipeerd terrein
 • Extra technieken en theorie
 • Bij slagen in het eindexamen wordt de KVB3 uitgereikt

In het derde jaar wordt je voorbereid op het eindexamen, KVB3. Als je in dit examen slaagt wordt je geacht zelfstandig en veilig te kunnen voorklimmen.
Gedurende dit jaar zien we zowel de theorie en praktijk om op het einde zonder problemen te slagen.
We gaan natuurlijk door met het voorklimmen, maar gaan ook stilstaan bij het veilig en correct zekeren van een naklimmer. Verder gaan we ook enkele routes klimmen waar er meerdere touwlengtes nodig zijn. Bij dit alles houden we steeds rekening met het het veiligheidsaspect!

 • Extra technieken
 • Niet enkel focus op kimmen (bvb. installatie deadride)
 • Extra touwtechnieken en workshops

Na het derde jaar klimmen we samen met enkele oude rotten in het vak. We gaan niet alleen klimmen, maar gaan ook eens kijken wat er bij het klimmen nog te beleven valt. Technieken voor niet-geëquipeerde massieven, valtechniek, slackline, maken van een deadride, en meer. Er is geen vast stramien, want er worden vanuit de groep ideeën gegeven wat er bij een volgende les kan behandeld worden. Soms wordt een gastdocent gevraagd om je in een specifieke materie onder te dompelen. Na enkele jaren kan je naar wens zelf ingeschakeld worden in de klimschool of doorgroeien naar andere opleidingen (bvb KVB4). Je kan ook doorstromen naar de volwassenenklimschool. Bergsportstages volgen is ook steeds mogelijk.

Terug omhoog