Onze jeugdklimschool doet mee met jeugd in touw, een project van het KBF om de jeugdwerking te verbeteren.

Onze charter kan je hier downloaden.

Voor het jaar 2022 behaalden we een bronze medaille, in 2023 zilver, in 2024 streven we naar een gouden medaille!!

  • Hier ligt de focus op leren veilig voorklimmen
  • Extra technieken, gebaseerd op het voorklimmen

1ste jaar naklimmen

In het eerste jaar maak je kennis met het rotsklimmen. De minimumleeftijd is 12 jaar. Je leert elkaar zekeren en enkele basistechnieken.

2de jaar voorklimmen

Gedurende dit jaar leren we voorklimmen en leren we ook wat meer technieken aan. Na enkele dagen klimschool zullen we onder het toeziend oog van een begeleider zelfstandig kunnen voorklimmen en de correcte technieken toepassen.
We zullen ook zien dat er een onderscheid is tussen het sportklimmen en het alpinisme, maar we beperken ons nog steeds tot geëquipeerde massieven.
Vanaf het 2de jaar wordt er natuurlijk wel verwacht dat je je eigen klimmateriaal ter beschikking hebt.

Net als het eerste jaar wordt de voltallige klimschool afgesloten met een weekend, waar je kennis getest wordt en de afsluiting van het klimjaar gevierd wordt met een barbecue.

3de jaar KVB3

  • Voorbereiding op het examen KVB3 - geequipeerd terrein
  • Extra technieken en theorie
  • Bij slagen in het eindexamen wordt de KVB3 uitgereikt

In het derde jaar wordt je voorbereid op het eindexamen, KVB3. Als je in dit examen slaagt wordt je geacht zelfstandig en veilig te kunnen voorklimmen.
Gedurende dit jaar zien we zowel de theorie en praktijk om op het einde zonder problemen te slagen.
We gaan natuurlijk door met het voorklimmen, maar gaan ook stilstaan bij het veilig en correct zekeren van een naklimmer. Verder gaan we ook enkele routes klimmen waar er meerdere touwlengtes nodig zijn. Bij dit alles houden we steeds rekening met het het veiligheidsaspect!

4de jaar nadien...

  • Extra technieken
  • Niet enkel focus op kimmen (bvb. installatie deadride)
  • Extra touwtechnieken en workshops

Na het derde jaar klimmen we samen met enkele oude rotten in het vak. We gaan niet alleen klimmen, maar gaan ook eens kijken wat er bij het klimmen nog te beleven valt. Technieken voor niet-geëquipeerde massieven, valtechniek, slackline, maken van een deadride, en meer. Er is geen vast stramien, want er worden vanuit de groep ideeën gegeven wat er bij een volgende les kan behandeld worden. Soms wordt een gastdocent gevraagd om je in een specifieke materie onder te dompelen. Na enkele jaren kan je naar wens zelf ingeschakeld worden in de klimschool of doorgroeien naar andere opleidingen (bvb KVB4). Je kan ook doorstromen naar de volwassenenklimschool. Bergsportstages volgen is ook steeds mogelijk.