2de jaar: Verfijning

Het 2de jaar is een verfijningsjaar. In de 1ste helft van het jaar worden de algemene technieken van kvb3 nog eens verfijnd. De nadruk wordt niet alleen gelegd op efficiënt gebruik van technieken maar ook op klimniveau.
Na het verfijningsjaar kan je kiezen. Ofwel wordt je voorklimmer (lesgever) in het 1ste jaar ofwel kan je voor het 3de jaar (KVB4 - Adventure climbing) kiezen. Uiteraard kan je ook nog na je 3de jaar voorklimmer worden.